Algemene voorwaarden

DOWNLOAD COOLE GOODIES

Algemene voorwaarden – Actie Verzamel mee en ontvang een SCHOOLSET

VOLLEDIGE ALGEMENE VOORWAARDEN:

 1. Alle inwoners van België en Luxemburg kunnen deelnemen aan deze actie, met uitzondering van personeelsleden (en familie) van Chiquita Brands International Sàrl (“de Organisator”), hun vertegenwoordigers of alle andere personen die professioneel verbonden zijn met het beheer van de actie.

 2. Alle deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn. 

 3. De actie begint om 07.00 uur op 14.08.2017 en eindigt om 23.00 uur op 30.09.2017 (de “Actieperiode”). 
 4. Hoe deelnemen:
  • de deelnemer verzamelt 12 Chiquita-stickers die hij op Chiquita-bananen kan terugvinden, en kleeft deze op de Chiquita-spaarkaart om recht te hebben op een Chiquita-schoolset. De spaarkaart is beschikbaar bij de Chiquita-bananen in de verkooppunten die aan deze actie deelnemen.
  • In totaal zijn er 5000 schoolsets te winnen met een waarde van € 2,50. 
  • Elke schoolset bestaat uit: 1 turnzak, 2 potloden, 2 gommen, 1 lat en 1 pennenzak.
  • Zodra u 12 Chiquita-stickers hebt verzameld, vult u de vereiste gegevens in op de Chiquita-spaarkaart (naam, adres, postcode, telefoonnummer en e-mailadres) en bezorgt u deze spaarkaart aan een van de deelnemende verkooppunten in de loop van de actieperiode. 
  •    Deelnemers die de Chiquita-spaarkaart samen met 12 Chiquita-stickers en de vereiste ingevulde gegevens op de juiste manier hebben overhandigd, ontvangen één Chiquita-schoolset.
  •    Deelnemers zullen het geschenk meteen in het deelnemende verkooppunt ontvangen.
 5. Winnaars dienen geen taksen te betalen voor de geschenken of prijzen die ze door hun deelname aan deze actie ontvangen. 
 6. De Organisator behoudt zich het recht voor om, naar eigen goedvinden, een deelnemer te diskwalificeren wanneer zijn gedrag in strijd is met de geest van de algemene voorwaarden of met de bedoeling van de actie, en om alle deelnames die gebaseerd zijn op een dergelijk gedrag, ongeldig te verklaren.
 7. Er is geen contant geld en er zijn geen andere alternatieve prijzen, volledig of gedeeltelijk, beschikbaar.
 8. Alle prijzen die worden aangeboden, zijn gebonden aan beschikbaarheid en de Organisator behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs van gelijke of grotere waarde aan te bieden.
 9. Alle gegevens op deze website vormen een onderdeel van de algemene voorwaarden. Alle deelnemers gaan ermee akkoord dat ze gebonden zijn aan de algemene voorwaarden. Door deel te nemen, bevestigt de deelnemer dat hij 18 jaar of ouder is.
 10. Er wordt geen enkele verantwoordelijkheid aanvaard voor verloren, beschadigde of vertraagde inschrijvingen, om eender welke reden. 
 11. De Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers te controleren, met inbegrip van maar niet beperkt tot de naam, het adres en de leeftijd. 
 12. De beslissing van de Organisator is definitief. Hierover wordt geen correspondentie gevoerd.
 13. De Organisator is niet aansprakelijk tegenover deelnemers of derde partijen voor eventuele schade veroorzaakt door de prijzen of geschenken of door de actie of in verband ermee. Door deel te nemen, erkennen de deelnemers dat, indien ze de prijs winnen, de Organisator niet verantwoordelijk zal zijn voor eventuele kwetsuren of schade veroorzaakt door het gebruik ervan.
 14. Door hun deelname verlenen de deelnemers hun toestemming voor de overdracht en de opslag van hun persoonlijke gegevens op de servers van de Organisator. De Organisator waarborgt geen continue, ononderbroken of zekere toegang tot de website. Talrijke factoren buiten de controle van de Organisator kunnen de werking van de website verstoren. Er wordt geen enkele verantwoordelijkheid aanvaard.
 15. Voor informatie over de verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens raadpleegt u ons privacybeleid op deze link
 16. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door de lokale wetgeving van de deelnemers.

Organisator: Chiquita Brands International Sàrl, A-One Business Centre - B4, La Pièce, Route de l'Etraz, 1180 Rolle, Zwitserland.